Cetățenii care au domiciliul, reşedinţa, lucreză sau învață în Municipiul Oradea şi care au împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.
Pentru a depune un proiect, aceștia trebuie să se înregistreze pe activ.oradea.ro
Prin excepție, depunerea proiectelor se poate face și off-line, prin completarea unei cereri tip și depunerea la registratura Primăriei Municipiului Oradea. În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului Oradea. Fiecare cetăţean poate formula mai multe propuneri de proiecte pentru fiecare din domeniile stabilite.

  1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale

  2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă

  3. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației

  4. Amenajare spaţii publice

  5. Infrastructură culturală

  6. Infrastructură socială

  7. Infrastructură de sănătate, sport

  8. Digitalizare

Valoarea bugetului propus, pentru procesul de bugetare participativă 2022, este de 1.500.000 lei.
Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă 100.000 lei, inclusiv TVA.
În urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate minim 15 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea. Selecția proiectelor se va face în ordinea punctajului obținut și în limita bugetului prevăzut.

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Oradea, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Oradea şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiului Oradea, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor (nu sunt eligibile proiecte care propun dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituții publice);
3. să se refere doar la lucrări publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
5. să fie delimitate zonal;
6. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
7. să se încadreze în domeniile prevazute în Regulament;

Clare, concise, detaliate, astfel încât implementarea lor să fie ușor de realizat.
Totodată, prioritatea proiectelor pentru finanțare este stabilită în funcție de votul dumneavoastră.
Așa că mesajul / descrierea proiectelor trebuie să fie ușor de înțeles pentru ceilalți participanți la acest proces.
Proiectele pot fi însoțite de imagini, schițe, descrieri detaliate, în format pdf, jpg, png, cu o dimensiune maximă de 2 MB.

Municipiul Oradea va realiza o analiză a proiectelor depuse.
În situația în care consideră oportun, reprezentanții primăriei pot solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea.
De asemenea, reprezentanții primăriei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect.
Pentru proiecte similare, acestea pot fi unite (pentru a nu disipa numărul de voturi).
Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot.
După depunerea proiectelor, modificarea acestora se poate realiza doar în etapa de validare, de către reprezentanții municipalității.

Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Oradea.

Vor fi 2 (două) etape de vot: online (prin intermediul acestei platforme) și la întâlnirile organizate în cartiere și companii din Oradea.
O persoană poate vota atât online, cât și la întâlnirile organizate, de fiecare dată un singur proiect din cadrul listei cuprinzând toate proiectele înscrise.
Pentru a vota online, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă sau să se autentifice cu contul de Facebook.
La întâlnirile organizate în cartiere și companii vor fi puse la dispoziția participanților buletine de vot cuprinzând proiectele depuse.

Selecția finală va fi realizată prin cumularea voturilor online și a voturilor exprimat in cadrul intâlnirilor publice.
Proiectele vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi.

27.03.2024 - Lansarea portalului.
22.04.2024 - 23.06.2024 - Depunerea de proiecte.
24.06.2024 - 07.07.2024 - Verificarea și validarea proiectelor depuse.
08.07.2024 - 08.09.2024 - Votarea on-line.
09.09.2024 - 30.09.2024 - Întâlniri publice și votarea proiectelor.

Notă: Calendarul va putea suferi modificări, care vor fi aduse la cunoștință publică în timp util.