Cetățenii care au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Oradea şi care au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.
Pentru a depune un proiect, aceștia trebuie să se înregistreze pe activ.oradea.ro.
Prin excepție, depunerea proiectelor se poate face și off-line, prin completarea unei cereri tip și depunerea la registratura Primăriei Municipiului Oradea. În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului Oradea.

  1. Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale (amenajarea, renovarea, întreținerea, înființarea acestora)

  2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, preluarea în administrație de către comunitate)

  3. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (îmbunătățirea căilor de acces spre obiectivele importante ale orașului, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video)

  4. Amenajare spaţii publice (mobilier stradal, iluminat public, etc – amenajare, înființare, reparare).

  5. Infrastructură culturală

  6. Infrastructură socială

  7. Infrastructură de sănătate

  8. Digitalizare (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în Oradea dar și al unui marketing mai dinamic al orașului).

Valoarea bugetului propus, începând cu anul bugetar 2018, în cadrul procesului de bugetare participativa pentru proiectele selecţionate este de 1.500.000 euro/an bugetar.
Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă 200.000 euro, inclusiv TVA.
Anual, prin bugetarea participativă se vor selecta 10 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru acel exercițiu bugetar.

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Oradea, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Oradea şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiului Oradea, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor (nu sunt eligibile proiecte care propun dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituții publice);
3. să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
5. să fie delimitate zonal;
6. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
7. să se încadreze în domeniile prevazute în prezentul Regulament;

Clare, concise, detaliate, astfel încât implementarea lor să fie ușor de realizat.
Totodată, prioritatea proiectelor pentru finanțare este stabilită în funcție de votul dumneavoastră.
Așa că mesajul / descrierea proiectelor trebuie să fie ușor de înțeles pentru ceilalți participanți la acest proces.
Proiectele pot fi însoțite de imagini, schițe, descrieri detaliate, în format pdf, jpg, png, cu o dimensiune maximă de 2 MB.

Municipiul Oradea va realiza o analiză a proiectelor depuse.
În situația în care consideră oportun, reprezentanții primăriei pot solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea.
De asemenea, reprezentanții primăriei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect.
Pentru proiecte similare, acestea pot fi unite (pentru a nu disipa numărul de voturi).
Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot.
După depunerea proiectelor, modificarea acestora se poate realiza doar în etapa de validare, de către reprezentanții municipalității.

Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Oradea.

Fiecare persoană poate vota câte un singur proiect din fiecare categorie.
Proiectele eligibile vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi.
Cetățenii pot vota proiecte depuse în una sau mai multe categorii.
Pentru a vota, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă, sau să se autentifice cu contul de Facebook.

Selecția finală a proiectelor se va realiza după dezbaterea în cadrul întâlnirilor publice cu cetățenii din în cartiere și companii din municipiu.
În cadrul întâlnirilor organizate în cartiere și companii din municipiu se vor prezenta proiectele eligibile, iar participanții la intalniri își vor putea exprima prin vot direct opțiunea proprie.
Selecția finală va fi realizată prin combinarea votului online (50%) și a votului exprimat în cadrul întâlnirilor publice (50%).

13.10.2020 - Lansarea portalului.
15.10.2020 - 16.10.2020 - Depunerea proiectelor.
17.10.2020 - 30.10.2020 - Verificarea proiectelor depuse de către Primărie.
31.10.2020 - 28.11.2020 - Promovarea proiectelor de către deponenți și votarea on-line.
29.11.2020 - 30.11.2020 - Întâlniri publice și votarea off-line.

Luna februarie 2019 - includerea în bugetul pe anul 2019 a proiectelor care au obținut cele mai multe voturi.
Notă: Calendarul va putea suferi modificări, care vor fi aduse la cunoștință publică în timp util.